MySQL, MERGE veya MRG_MYISAM Hakkında

MySQL, MERGE veya MRG_MYISAM Hakkında

MERGE MRG_MYISAM Merge tablo yapısında, MyISAM olarak hazırlanan birden çok tablonun, tek tablo üzerinde verileri barındırması için kullanılılır. Özellikle büyük ölçekli verilerin tutulduğu tablolar üzerinde hızlı SELECT yapabilmek için bu tip bir tablo yapısına kullanılabilir. Merge tablo yapısını nasıl kullanacağımızı […]