Python ctypes Notlarım – 1

Python ctypes Notlarım – 1

Başlamadan önce; Her iki dile orta derecede hakim olmanız gerekmektedir. (Python ve C  / C++) Ctypes, Python için; C değişken türlerine erişim imkanı sağlayan ve paylaşımlı olarak derlenen kütüphane dosyalarının fonksiyonlarına erişim sağlar. (Windows için .dll ; Linux için .so) […]