Python MySQL Connector Class

Bu blogdan sonra Assembly derslerine devam edeceğiz. Öncelikle MySQL’den şunu indirmeniz gerekmekte. Ardından Github üzerinden kaynak kodlara erişmeniz gerekiyor. Hemen nasıl kullanacağınıza geçiyorum. MySQL nesnesi oluşturma

Tüm sonuçları almak

Tüm sonuçları aldığınızda toplam satır sayısı pymysql.count  atanır. Parametre […]

MySQL, MyISAM Hakkında

MySQL, MyISAM Hakkında

MyISAM ı olarak tanımlayabiliriz. Ayrıca metin alanlarını index‘lemek için kullanılan fulltext index yapısını kullanabilmek için MyISAM tablo yapısına ihtiyaç duyarız. MyISAM her ne kadar yüksek veriler içerisinde select yapmak için önerilmese de, özellikle insert işlemlerinde sağladığı performans göz önüne alındığında, son […]