Python MySQL Connector Class

Bu blogdan sonra Assembly derslerine devam edeceğiz.

Öncelikle MySQL’den şunu indirmeniz gerekmekte. Ardından Github üzerinden kaynak kodlara erişmeniz gerekiyor.

Hemen nasıl kullanacağınıza geçiyorum.

MySQL nesnesi oluşturma

Tüm sonuçları almak

Tüm sonuçları aldığınızda toplam satır sayısı pymysql.count  atanır.

Parametre kullanımı

İlk kaydı almak

Veri eklemek

Tek veri ekleme

Çoklu veri ekleme

Her veri topluluğunda kolon adları aynı ve sayı olarak birbirlerine eşit olmalıdır.

Eklediğiniz verinin id’si pymysql.inserted_id değişkenine atanır. Çoklu eklemelerde son eklenen verinin id’dir.

Verileri silmek

Tümünü silmek

Koşul ile silme

Verileri güncellemek

Tümünü güncelle

Koşul ile güncelleme

Tablo oluşturma

Tablodaki tüm kolonları listeleme

Veritabanındaki tüm tabloları listeleme

Veritabanını değiştir

Config bilgileri

Kayıt döndürmeyen sorgular için

Tablo mevcut mu?

Veritabanı mevcut mu?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *