80×86 Assembly Dersleri 5 – İşlemcinin Komutları adım adım çalıştırması

80×86 Assembly Dersleri 5 – İşlemcinin Komutları adım adım çalıştırması

İşlemcinin Komutları adım adım çalıştırması 80×86 familyasına bağlı işlemciler komutları tek bir saat darbesinde (clock cycle) işleyemezler. Komutun işlenebilmesi için takip edilmesi gereken ara adımları şu şekilde özetleyebiliriz; Komutu belirleyen byte’ın bellek üzerindeki kod alanından alınması (instruction fetch) IP (Instruction […]

80×86 Assembly Dersleri 4 – Flags (Bayraklar)

80×86 Assembly Dersleri 4 – Flags (Bayraklar)

Flags (Bayraklar) Bu yazmaç PSW (Program Status Word), üzerinde bayrak (flag) olarak adlandırılan birer bit’lik özel değerleri tutar. Bayraklar, bazı işlemlerin sonucunda değerleri yansıtırlar. Bir bit ile ifade edildiklerinden 0 veya 1 değerinden başka değer alamazlar. Set (Birleme) – Bayrağın […]

80×86 Assembly Dersleri 3 – Register (Yazmaçlar)

80×86 Assembly Dersleri 3 – Register (Yazmaçlar)

Register (Yazmaçlar) 80×86 Assembly Dersleri 2 yani Segment (Kesim) Yapısı dersinde Kesim grubu içerisindeki bazı (CS, SS, DS, ES) yazmaçlara değinmiştik. Bu dersimizde tüm yazmaçları işleyeceğiz, gruplandırmak gerekirse; Veri Grubu Yazmaçları (Data Register) İşaret Grubu Yazmaçları (Pointer Register) Sıra Grubu […]

80×86 Assembly Dersleri 2 – Segment (Kesim) Yapısı

80×86 Assembly Dersleri 2 – Segment (Kesim) Yapısı

80×86 Assembly Dersleri Segment (Kesim) Yapısı 80×86 Assembly Dersleri ilk serisindeki görselde değindiğimiz gibi, 8086 işlemcisinde 20 adres bacağı olmasına rağmen en büyük yazmacı 16 bittir. Tek bir yazmaç üzerindeki değer 64KB’lık bir alanı adresleyebilmektedir. Bu bilgiye dayanarak 20 adres […]

80×86 Assembly Dersleri 1 – 8086 İşlemcisinin İç Yapısı

80×86 Assembly Dersleri 1 – 8086 İşlemcisinin İç Yapısı

80×86 Assembly Dersleri C ve C++ dibi düşük seviyeli dillere tam anlamıyla hakim olmadan bu ders serisine başlamamanızı öneririm. Gerçekten irdeleyerek gideceğiz ve anlayamadığınız noktada Assembly’den sıkılıp bu ders serisini bırakmanızı istemiyorum. Gidişat; Genel teorik bilgileri tamamladıktan sonra, tüm komutları […]