MySQL, MERGE veya MRG_MYISAM Hakkında

MERGE MRG_MYISAM

Merge tablo yapısında, MyISAM olarak hazırlanan birden çok tablonun, tek tablo üzerinde verileri barındırması için kullanılılır. Özellikle büyük ölçekli verilerin tutulduğu tablolar üzerinde hızlı SELECT yapabilmek için bu tip bir tablo yapısına kullanılabilir. Merge tablo yapısını nasıl kullanacağımızı somutlaştırmak kaydıyla aşağıdaki örneği inceleyelim;

Yukarıdaki örnekte; test1 ve test2 adında iki tablo oluşturduk. Her iki tabloyada birbirinden farklı veriler ekledik. İki tablonun verilerini UNION komutu kullanılarak birleştirileceğinden, tabloların aynı alanlardan oluşması gerektiğini zaten anladınız buna eminim 🙂

Son kodumuzda ise ilk kod öbeğinde oluşturmuş olduğumuz test1 ve test2 tablolarımızı MRG_MyISAM tablo yapısıyla birleştiriyoruz. Böylece test1 ve test2 tablosuna girdiğimiz tüm veriler, birlesme_2 tablosunada otomatik olarak eklenecektir.

İki tabloyu birleştirdiğimiz birlesme_2 tablosundaki verileri silmek istediğimizde ne olur ?

Bu tablodan veri güncelleme veya silmek istediğimizde, verinin bulunduğu test1 veya test2 tablosunda aynı işlem gerçekleşecektir. Şayet birleştirilen birlestirme_2 tablosuna veri eklemek istediğimizde, UNION komutunda belirtilen en son tabloya veri eklenecektir. Böylece aynı yapı içeren birden çok tablo üzerinde işlem yapma durumda MERGE tablo formatını kullanarak daha performanslı sorgular yapabiliriz.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *