80×86 Assembly – XLAT / XLATB Komutu

XLAT / XLATB Komutu

Doğrudan işleneni olmayan bir komuttur. AL yazmacını, başlangıcı DS:BX yazmaçları ile belirlenen adresteki bir tablo içerisinden indis olarak kullanmaya sağlar.

Yapılan işlem kısaca
DS:[BX+AL], AL yazmacına aktarılır veya
DS:[EBX+AL], AL yazmacına aktarılır.

XLAT/XLATB -> Translate Byte

Olası XLAT/XLATB işlenen kombinasyonları;

Komut İşlenen 1 İşlenen 2
XLAT
XLATB

XLAT / XLATB Komutu Örnekleri

Ascii2Ebcdic isimli bellek alanında ASCII ile EBCDIC kodlama sistemi arasındaki dönüşümü yapmayı sağlayan, 256 byte uzunluğunda bir dizi olduğunu, dizinin indislerinin ASCII kodlar, içeriğinin ise ilgili ASCII koda karşı gelen EBCDIC değer olduğunu varsayalım. AL yazmacındaki ‘A’ yerleştirilip, XLAT komutu işlendiğinde diziden ‘A’ harfinin EBCDIC karşılığı alınarak AL yazmacına yazılacaktır.

‘A’ ile değer ataması yaptığınızda söz konusu harfin ASCII kodu olan 41H sayısı AL yazmacına atanacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *