80×86 Assembly – Veri Aktarım Komutları

Veri Aktarım Komutları

MOV, MOVVSX, MOVZX, LEA, LDS, LES, XCHG, XLAT / XLATB gibi komutlar bu gruba bağlıdır ve çeşitli yollarda veri aktarımı yapmak için tasarlanmışlardır. Bu komut kümelerinin çalışması bayrakları etkilemez.

  • MOV move data
  • MOVSX move with sign extention
  • MOVZX move with zero extention
  • LEA load effective address
  • LDS load data segment register
  • LES load extra segment register
  • XCHG exchange
  • XLAT / XLATB translate byte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *