80×86 Assembly – LES Komutu

LES Komutu

LES komutu LDS komutu ile aynı özellikleri göstermektedir. Ancak işlem olarak DS yazmacına değilde ES yazmacına işlem yapar. Yani; regw ile belirlenen yazmaç ES yazmacına, mem ile belirlenen bellek bölgesinde bulunan değerler yüklenir.

Yapılan işlem kısaca
[mem] değeri regw‘e atanır, [mem + 2] ES’ye atanır.

Bu komut bir seferde ES:DI ikilisinin değerlerinin bellek alanında alınması sağlar. Genel olarak, DI yazmacı ile kullanılmasının arkasında yatan prensip; bellek erişimlerinde ES ve DI yazmaçlarının birlikte kullanılmasıdır. Benzer şekilde SI ve BX yazmaçları da bu komut ile birlikte kullanılabilir. mem değeri doğrudan bir bellek adresi olarak verilebildiği gibi bir değişken ile de verilebilir. Bu durumda kullanılacak olan değişkenin 32 bit (double word) olacak şekilde tanımlanmış olması gerekmektedir.

LES -> Load Extra Segment Register

Olası LES işlenen kombinasyonları;

 

Komut İşlenen 1 İşlenen 2
LES regw mem

 

LES Komutu Örnekleri

Aşağıdaki bellek haritasına göre işlem sonucunda, 5351H DI’ye ve 4D45 ES yazmaçlarına atanmış olacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *