80×86 Assembly – LDS Komutu

LDS Komutu

LDS komutu; regw ile belirlenen yazmaç DS yazmacına, mem ile belirlenen bellek bölgesinde bulunan değerler yüklenir.

Yapılan işlem kısaca
[mem] değeri regw‘e atanır, [mem + 2] DS’ye atanır.

Bu komut bir seferde DS:SI ikilisinin değerlerinin bellek alanından alınmasını sağlamaktadır. Genel olarak, SI yazmacı ile kullanılmasının arkasında, bellek erişimlerinde DS ve SI yazmaçlarının birlikte kullanılması yatar. Benzer şekilde DI ve BX yazmaçları da bu komut ile birlikte kullanılabilir. mem değeri doğrudan bellek adresi olarak verileceği gibi bir değişken ile de verilmesi mümkündür. Bu durumda kullanılacak olan değişkenin 32 bit (double word) olacak şekilde tanımlanmış olması gereklidir.

LDS -> Load Data Segment Register

Olası LDS işlenen kombinasyonları;

 

Komut İşlenen 1 İşlenen 2
LDS regw mem

 

LDS Komutu Örnekleri

Yukarıdaki bellek haritasına göre işlem sonucunda, 5341H SI’ye ve 4553H DS yazmaçlarına atanmış olacaktır.

Bellek üzerinde yapılan aktarım işlemlerinin genel kuralları uyarınca 000H adresindeki byte SI yazmacının düşük anlamlı (low) alanına, 0001H adresindeki byte ise yüksek anlamlı (high) alanına yerleştirilmektedir. Bu durumda SI yazmacındaki değer 5341H olacaktır.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *