80×86 Assembly Dersleri 7 – Belleğe Erişim

Belleğe Erişim

İşlemcilerin adresleyebilecekleri bellek miktarı, adres bacaklarının sayısına bağlı olarak değişir. Mesela 20 adres bacağı ile 210 yani 1 MB adresleme yeteneğine sahip 80×86 işlemcisi çift adresten veriye erişirken tek seferde 16 Bit veri hem okuyabilir hem yazabilir. Durum tek adres üzerinden alınmak istenir veya gerekirse işlemcinin 16 Bit veriyi alması için iki erişim yapması gereklidir.

İşlemcilerinin çalışma kipine bağlı olarak belleğe erişim şeklinde de değişiklikler meydana gelebilmektedir. Korumalı ve gerçek kipi birbirinden ayıran en önemli özellik, korumalı kipte yetkisiz bellek erişimleri için bir koruma olması ve her isteyenin her istediği bellek alanına erişememesidir. Gerçek kipte ise her isteyen her istediği bellek alanına erişebilir.

Gerçek Kipte Fiziksel Adres Hesabı

Gerçek kipte 80×86 familyasına bağlı olan işlemciler belleği kesim yazmaçları yardımıyla 64 KB’lık parçacıklar olarak görür ve adresleme işlemini yaparlar. Kesim içi adreslemeleri, o kesim ile birlikte kullanılan kesim içi işaretçiler yapar. CS:IP ve SS:SP gibi göreli konum çiftleriyle belirlenmiş olan verilerin adreslenebilen belleğin neresinde olduğunu bulmak için;

Fiziksel Adres = (Kesim Yazmaç Değeri x 16) + İşaret Yazmaç Değeri

Örnek Sorular

  1. CS: 2C401h ve IP: 0104h – CS:IP Hangi ikili fiziksel adresi belirler ?
  2. CS: 9710F1h ve IP: 99FFEh – CS:IP Hangi ikili fiziksel adresi belirler ?
  3. CS: ABCDEFh ve IP: FEDCBAh – CS:IP Hangi ikili fiziksel adresi belirler ?
  4. CS: 10000h ve IP: 0001h – CS:IP Hangi ikili fiziksel adresi belirler ?
  5. CS: 19AFFh ve IP: 0301h – CS:IP Hangi ikili fiziksel adresi belirler ?

Cevaplar

  1. CS:IP 2C4114h
  2. CS:IP 97AAF0Eh
  3. CS:IP BBBBBAAh
  4. CS:IP 100001h
  5. CS:IP 19B2F1h

16 ile çarpma işlemi sayının 4 bit sola kaydırılmasıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *