80×86 Assembly Dersleri 1 – 8086 İşlemcisinin İç Yapısı

80×86 Assembly Dersleri

C ve C++ dibi düşük seviyeli dillere tam anlamıyla hakim olmadan bu ders serisine başlamamanızı öneririm. Gerçekten irdeleyerek gideceğiz ve anlayamadığınız noktada Assembly’den sıkılıp bu ders serisini bırakmanızı istemiyorum.

Gidişat; Genel teorik bilgileri tamamladıktan sonra, tüm komutları tek tek inceleyeceğiz, adresleme kipleri ve interrupt ile sonlandıracağız. Bu seri bittikten sonra; C++ içerisinde Assembly kullanımına detaylı şekilde değineceğiz.

8086 İşlemcisinin İç Yapısı

8086 işlemcisi, işlemleri 3 temel grup altında toplanmış yazmaçları (register) kullanarak işlem yapar. Bunlar; veri (data), kesim (segment) ve işaretçiler (pointer).

İşlemci içinde 6 byte uzunluğunda komut kuyruğunun (instruction queue) yanı sıra aritmetik ve mantıksal işlemleri yapan bir ünite (ALU) ve genel işleyişten sorumlu olan kontrol birimi vardır. İşlenen işlemlerin sonuçlarına göre farklı durumları ifade etmek için bayrak (flag) olarak adlandırılan değerler, PSW (Program Status Word) isimli yazmaçta saklanmaktadır.

8086 işlemcinin basit iç yapısı aşağıdaki resimde verilmiştir.

8086 İşlemcisinin İç Yapısı
80×86 Assembly Dersleri 1 – 8086 İşlemcisinin İç Yapısı

 

ALU: Arithmetic Logic Unit
Register (Yazmaç), küçük kapasiteli (bit ile ifade edilen) çok hızlı bellek birimidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *