80×86 Assembly – Aritmetik Komutlar

Aritmetik Komutlar

Bu grup altında toplanan komutlar adından da anlaşılacağı üzere aritmetik işlemler yapabilmek için tasarlanmıştır. Üzerinde işlem yapılacak sayıların işaretli veya işaretsiz olarak değerlendirilmesi ve buna uygun komutların seçilmesi programcının sorumluluğundadır. İşlemlerin sonuçları hem işleneni hem de bayrakları etkilemektedir. Bu gruba dahil komutların bazılarında tek işlenen, bazılarında da çift işlenen olduğu ve bazı komutlarda gizli işlenen olarak CF bayrağının işleme dahil olduğu görülecektir.

 • ADD Addition
 • ADC Add with carry
 • XADD Exchange and add
 • SUB Subtraction
 • SBB Subtraction with borrow
 • INC Increment
 • DEC Decrement
 • NEG Negate
 • CMP Compare
 • CMPXCHG Compare and exchange
 • MUL unsigned multiplication
 • IMUL integer signed multiplication
 • DIV unsigned divide
 • IDIV integer signed divide

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *