Python ile dosya formatı oluşturma ve okuma

Assembly derslerine devam edeceğiz fakat bunu paylaşma ihtiyacı duydum, örnek üzerinden kısa tutacağım. Python ile dosya formatı oluşturma ve okuma Her dilde olduğu gibi ikili (binary diye geçen) dosya formatları .txt, .csv gibi formatlara nazaran daha çok bilgileri gizlemeye yarayan […]

80×86 Assembly – MOVSX Komutu

80×86 Assembly – MOVSX Komutu

MOVSX Komutu MOVSX komutu 8 bitlik değeri, işareti ile birlikte 16 veya 32 bitlik alana, 16 bitlik değeri işareti ile birlikte 32 bitlik alana yerleştirir. İşaret en anlamlı bitin, yüksek anlamlı byte veya word boyunca tekrar edilmesi ile aktarılmaktadır. Genel […]

80×86 Assembly – MOV Komutu

80×86 Assembly – MOV Komutu

MOV Komutu İki işlenen ile kullanılan MOV komutu ikinci işlenendeki veriyi ilk işlenene atar(taşır,aktarır). Ancak MOV komutunun bazı kısıtlamaları vardır; her iki işlenen de mem ve sreg olamayacağı gibi ilk işlenen sreg iken ikinci işlenen idata olamaz. 80×86 Assembly serisini […]

80×86 Assembly – Veri Aktarım Komutları

80×86 Assembly – Veri Aktarım Komutları

Veri Aktarım Komutları MOV, MOVVSX, MOVZX, LEA, LDS, LES, XCHG, XLAT / XLATB gibi komutlar bu gruba bağlıdır ve çeşitli yollarda veri aktarımı yapmak için tasarlanmışlardır. Bu komut kümelerinin çalışması bayrakları etkilemez. MOV MOVSX MOVZX LEA LDS LES XCHG XLAT […]

80×86 Assembly Dersleri 8 – 80×86 Komutları ve Komut Yapısı

80×86 Assembly Dersleri 8 – 80×86 Komutları ve Komut Yapısı

80×86 Komutları ve Komut Yapısı 8086 işlemci ailesi, karmaşık komut kümeli bilgisayarların mimarisine yani (CISC’e) uygun olarak tasarlanmış olup her komut birbirinden bağımsız büyüklüklerde bellek işgal ederler. 80×86 Assembly dilinde komut satırı genel olarak şu şekilde yazılır;

Her satırda […]