80×86 Assembly Dersleri 6 – 32 Bit İşlemciler Arasındaki Farklılıklar

80×86 Assembly Dersleri 6 – 32 Bit İşlemciler Arasındaki Farklılıklar

32 Bit İşlemciler Arasındaki Farklılıklar 16 / 32 Bit İşlemciler Arasındaki Farklılıkları 16 Bitten büyük işlemciler korumalı ve gerçek olmak üzere iki farklı çalışma kipini destekler. 32 Bitlik işlemciler korumalı (protected), gerçek (real-address) ve sistem yönetim (system management) kipleri, 64 […]

80×86 Assembly Dersleri 5 – İşlemcinin Komutları adım adım çalıştırması

80×86 Assembly Dersleri 5 – İşlemcinin Komutları adım adım çalıştırması

İşlemcinin Komutları adım adım çalıştırması 80×86 familyasına bağlı işlemciler komutları tek bir saat darbesinde (clock cycle) işleyemezler. Komutun işlenebilmesi için takip edilmesi gereken ara adımları şu şekilde özetleyebiliriz; Komutu belirleyen byte’ın bellek üzerindeki kod alanından alınması (instruction fetch) IP (Instruction […]

80×86 Assembly Dersleri 4 – Flags (Bayraklar)

80×86 Assembly Dersleri 4 – Flags (Bayraklar)

Flags (Bayraklar) Bu yazmaç PSW (Program Status Word), üzerinde bayrak (flag) olarak adlandırılan birer bit’lik özel değerleri tutar. Bayraklar, bazı işlemlerin sonucunda değerleri yansıtırlar. Bir bit ile ifade edildiklerinden 0 veya 1 değerinden başka değer alamazlar. Set (Birleme) – Bayrağın […]

80×86 Assembly Dersleri 3 – Register (Yazmaçlar)

80×86 Assembly Dersleri 3 – Register (Yazmaçlar)

Register (Yazmaçlar) 80×86 Assembly Dersleri 2 yani Segment (Kesim) Yapısı dersinde Kesim grubu içerisindeki bazı (CS, SS, DS, ES) yazmaçlara değinmiştik. Bu dersimizde tüm yazmaçları işleyeceğiz, gruplandırmak gerekirse; Veri Grubu Yazmaçları (Data Register) İşaret Grubu Yazmaçları (Pointer Register) Sıra Grubu […]

80×86 Assembly Dersleri 2 – Segment (Kesim) Yapısı

80×86 Assembly Dersleri 2 – Segment (Kesim) Yapısı

80×86 Assembly Dersleri Segment (Kesim) Yapısı 80×86 Assembly Dersleri ilk serisindeki görselde değindiğimiz gibi, 8086 işlemcisinde 20 adres bacağı olmasına rağmen en büyük yazmacı 16 bittir. Tek bir yazmaç üzerindeki değer 64KB’lık bir alanı adresleyebilmektedir. Bu bilgiye dayanarak 20 adres […]